petek, 14. 3. 2014

Župančičeve nagrade 2014

Mestna občina Ljubljana objavlja javni razpis za podelitev Župančičevih nagrad za leto 2014, najvišjih priznanj MOL za izjemne stvaritve s področja umetnosti in kulture.

Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve s področja umetnosti in kulture, ki pomembno oblikujejo kulturno življenje prebivalcev Mestne občine Ljubljana, kakor tudi za stvaritve, za katere so ustvarjalci prejeli mednarodna priznanja oziroma so s svojim delom pomembno prispevali k upodobitvi, predstavitvi in ugledu mesta Ljubljane doma in v svetu.

Mestna občina Ljubljana bo podelila največ štiri Župančičeve nagrade za leto 2014 - eno za življenjsko delo in tri za delo v preteklih dveh letih.

Župančičevo nagrado lahko prejmejo ustvarjalci z območja Mestne občine Ljubljana, pobudo za podelitev Župančičevih nagrad pa lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni občini Ljubljana.

Javni razpis za podelitev Župančičevih nagrad 2014 in razpisni obrazec sta objavljena tukaj, Komisija za podelitev Župančičevih nagrad za leto 2014 bo pobude sprejemala do vključno 15. aprila 2014.