" />
sreda, 29. 9. 2004

Županja Danica Simšič na posvetu o trajnostnem razvoju MOL

Županja Mestne občine Ljubljana Danica Simšič je včeraj, 28. septembra 2004 v Veliki sejni dvorani Mestne hiše pozdravila udeležence posveta z naslovom "Trajnostni razvoj Mestne občine Ljubljana in kulturna dediščina", ki ga je organiziralo Društvo za ohranjanje in spoštovanje kulturne dediščine Ivan Cankar.S strani MOL sta kot referenta nastopila Igor Jurančič in Karel Pollak z Oddelka za urbanizem MU MOL.