sreda, 8. 6. 2005

ŽUPANJA JE PODELILA NAGRADE NEVLADNIM ORGANIZACIJAM

Županja MOL Danica Simšič je podelila nagrade za uspešne prakse nevladnih organizacij.