petek, 3. 9. 2004

Županja MOL Danica Simšič na obeležitvi 10. obletnice delovanja društva vojnih invalidov

Županja MOL Danica Simšič je včeraj, 2. septembra 2004, v Gostilni Štern pozdravila prisotne na praznovanju 10. obletnice delovanja Društva vojnih invalidov.

Društvo vojnih invalidov Ljubljana (v nadaljevanju DVI Ljubljana) je vzor za delovanje vseh ostalih društev vojnih invalidov po Sloveniji. Za dobro organiziranost, za dober program dela in na osnovi preteklih rezultatov je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS DVI Ljubljana priznalo za humanitarno invalidsko organizacijo javnega pomena.

Omenjeno društvo organizira za potrebe svojih članov številne izobraževalne tečaje in različna predavanja o temah, za katere je med člani veliko zanimanja. V prostorih društva je urejena knjižnica, kjer si člani lahko brezplačno izposojajo knjige, in zdravstvena ambulanta, ki redno deluje.