petek, 10. 9. 2004

Županja MOL Danica Simšič na otvoritvi 55. kongresa Evropskega združenja za živinorejo

 Županja Mestne občine Ljubljana Danica Simšič je pozdravila udeležence otvoritve 55. kongresa Evropskega združenja za živinorejo.