sreda, 20. 10. 2004

Županja MOL Danica Simšič na Vrhu mest 2004 na Nizozemskem

Županja MOL Danica Simšič, ki se je udeležila dvodnevnega Vrha mest 2004 (City Summit 2004), je v ponedeljek, 18.10.2004, predstavila poglede mesta Ljubljana glede delovanja mest v prihodnji kohezijski politiki.

Organizatorja srečanja City Summit 2004 sta bila Evropska Komisija in vlada Nizozemske. Vrha se je udeležilo več kot 600 predstavnikov mest. Srečanje je bil pomemben dogodek, saj je omogočil mestom, da predstavijo svoje poglede in vlogo mest znotraj Evropske kohezijske politike. Glavne teme srečanja so bile urbana dimenzija uredb, ki jih evropska komisija predlaga v zvezi s strukturnimi skladi po letu 2006, pobude nizozemske vlade za okrepitev evropskega sodelovanja na področju upravljanja z urbanimi območji, rezultati urbane revizije 2004 in izkušnje ter dobra praksa programov URBAN in omrežja URBACT.

Na začetku konference so imeli otvoritvene govore pomembni člani evropskih institucij: Jacques Barrot, podpredsednik Evropske komisije, komisar za transport; Jan Marian Olbryccht, podpredsednik Odbora za regionalni razvoj Evropskega parlamenta; Albert Bore, podpredsednik Odbora regij ter Roger Briesch, predsednik Ekonomskega in Socialnega odbora.

Vrh mest je zajemal dve javni razpravi. V ponedeljek, 18.10. 2004, je potekala prva javna razprava na temo >Aktivnosti mest v prihodnji kohezijski politiki<, v okviru katere je svoj prispevek podala tudi županja MOL Danica Simšič. Drugo razpravo na temo "Politične prioritete Evropske unije in vloga mest" je vodil evropski komisar Peter Balasz.

 

Županja MOL je v okviru prve razprave povedala, da so predlogi Tretjega kohezijskega poročila pomemben korak pri upoštevanju potreb mest. Močno podpira partnerstvo med mesti na evropski in nacionalni ravni, še posebej na področju razvoja. Zelo pomembno je, da so mesta vključena že v začetne faze oblikovanja nacionalnih strateških okvirnih dokumentov in operacijskih programov , kot tudi pri njihovi implementaciji, nadzorovanju in ocenjevanju. Županja meni, da obstaja cela vrsta potreb mest, ki naj bi se jim posvetila prihodnja kohezijska politika, med katerimi sodijo tudi ustvarjanje pogojev ekonomske rasti in konkurenčnosti, nezaposlenost, okoljsko onesnaženje, enakopraven dostop do javnih storitev. Županja je tudi predstavila problem mestnega prometa v Ljubljani, kjer se MOL trudi, da bi modernizirala javni prevoz in naredila ljudem javni prevoz privlačnejši. Z rešitvijo prometnih problemov želi MOL izboljšati kakovost življenja v Ljubljani in ustvariti potrebne pogoje za ekonomsko in družbeno rast.

Več informacij lahko najdete na spletni strani:http://europa.eu.int/comm/regional_policy/city_summit/index_en.htm