četrtek, 16. 9. 2004

Županja MOL Danica Simšič odprla novo šolsko stavbo pri OŠ Oskarja Kovačiča

Županja MOL Danica Simšič je v ponedeljek, 13.9.2004, odprla novo šolsko stavbo pri OŠ Oskarja Kovačiča.

OŠ Oskarja Kovačiča je po številu učencev tretja največja osnovna šola v Ljubljani, saj jo po dosedanjih podatkih v tem šolskem letu obiskuje 870 učencev. Mestna občina Ljubljana je zaradi prostorske stiske pred začetkom šolskega leta 1999/2000 opuščene prostore montažnega objekta KS Galjevica preuredila v dve manjši učilnici za učence 3. razreda. Z uvedbo devetletke se je prostorska stiska na šoli povečala, zato se je MOL odločila k šoli prizidati nov montažni objekt s štirimi učilnicami in pripadajočimi prostori. V teh prostorih bo potekal pouk učencev 5. razreda- V 4 oddelkih se bo šolalo 90 otrok. Celotna vrednost omenjene investicije z ureditvijo okolice pa je znašala 150.899.110,00 SIT.