torek, 5. 10. 2004

Županja MOL Danica Simšič sprejela člane Mestne otroške vlade

Županja MOL Danica Simšič je včeraj v Rdeči dvorani Mestne hiše sprejela člane mestne otroške vlade.

Mestna otroška vlada je skupina otrok pod mentorstvom Mestne ZPM Ljubljana, ki spremlja in pomaga uresničevati sklepe sprejete na mestnem otroškem parlamentu. Vlada se redno srečuje na mesečnih sestankih in izredno po dogovoru. Na vsakoletnem otroškem parlamentu se izvolijo novi člani otroške vlade. Imamo tudi nacionalno otroško vlado, ki je zadolžena za uresničevanje sklepov sprejetih na nacionalnem parlamentu na področju celotne Slovenije.

Člani mestne otroške vlade v šolskem letu 2003/2004 so: Marinka Žitnik, Katarina Vogelnik, Monika Tominšek, Mateja Jovič, Tjaša Golobič, Saša Rebek, Eva Breskvar, Ana Cimerman, Ana Bekš, Pia Anamarija Škulj, Matej Rojec, Žiga Cerar, Žiga Zidar, Luka Planinšek, Matjaž Payrits, Primož Božič, Domen Pavlič.

Tema 14. otroškega parlamenta (šolsko leto 2003/2004) je bila HUMANI MEDSEBOJNI ODNOSI IN ZDRAVA SPOLNOST.