četrtek, 31. 3. 2005

Županja MOL in podžupan MOL sta bila prisotna na reševalni vaji

Županja MOL Danica Simšič in podžupan MOL Slavko Slak sta si na OŠ Bežigrad ogledala reševalno vajo z naslovom "Umik iz šole v primeru rušilnega potresa".

Ob začetku vaje je ravnateljica OŠ Bežigrad Nataša Centa pozdravila zbrane, ki so na vajo prišli kljub slabemu vremenu, nato pa se je vaja začela po predvidenem programu:

  • 10,30 signal za umik iz šole in umik iz šole
  • 10,40 do 10,50 prikaz dela kinologov (poškodovani učenci)
  • 10,50 do 11,00 oskrba ponesrečencev (Reševalna postaja)
  • 11,00 do 11,10 umik s pomočjo doskočnice
  • 11,10 do 11,20 prikaz dela gasilcev , gašenje
  • 11,20 do 11,30 ogled interventnega vozila zaščite in reševanja in ogled začasnega nastanitvenega centra
  • 11,30 ogled razstave Potres v Ljubljani.

OŠ Bežigrad je vajo pripravila v sodelovanju z Oddelkom za zaščito, reševanje in civilno obrambo MOL, Upravo za zaščito in reševanje RS - Izpostava Ljubljana, Prostovoljnim gasilskim društvom Bizovik, Prostovoljnim gasilskim društvom Ježica, Reševalno postajo KC , Enoto reševalnih psov MOL in Policijsko postajo Bežigrad.