četrtek, 10. 3. 2005

Županja MOL je podelila priznanja MOL na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Županja MOL Danica Simšič je ob dnevu civilne zaščite v Atriju Mestnega muzeja Ljubljana podelila priznanja Mestne občine Ljubljana na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Prvi marec je za Svetovni dan civilne zaščite razglasila Mednarodna organizacija civilne zaščite na svojem 7. kongresu leta 1999.

S svetovnim dnevom zaščite je mednarodna organizacija želela okrepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami in o vlogi civilne zaščite pri varstvu pred njimi ter poudariti pomen mednarodnega sodelovanja za razvoj zaščite, reševanja in pomoči.

Vsako leto ob tem prazniku prejmejo priznanja posamezniki in organizacije v okviru MOL, ki so se v preteklem letu še posebej izkazali pri zaščiti in reševanju ljudi, premoženja in kulturne dediščine pri naravnih in drugih nesrečah.

Letošnji nagrajenci so:

  • Radoljub Šutanovac, predavatelj prve pomoči,
  • Peter Napotnik, reševalec Reševalne postaje Kliničnega centra Ljubljana,
  • Jamarski klub Železničar - praznuje v letošnjem letu 50. obletnico delovanja,
  • Janez Hočevar, vodja gasilske šole v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Uprave RS za zaščito in reševanje,
  • Tone Sazonov-Tonač, član Gorske reševalne službe,
  • Franc Kogovšek, vodja enote reševalnih psov Mestne občine Ljubljana.