torek, 15. 3. 2005

Županja MOL je pozdravila na posvetu sodobni odzivi

Županja MOL Danica Simšič je pozdravila zbrane na posvetu Sodobni izzivi, kjer so prisotni razpravljali o novi delovnopravni zakonodaji, o obveznostih, ki jih nalaga Zakon o dostopu do informacij javnega značaja organom javne uprave in o novostih v davčni zakonodaji.