sreda, 8. 6. 2005

ŽUPANJA MOL JE PRVA KUPILA PRVO ŠTEVILKO ČASOPISA "KRALJI ULICE"

Danes je izšla prva številka revije "Kralji ulice", ki se ukvarja z brezdomsko problematiko. Revijo bodo po ulicah prodajali brezdomci in njihovi znanci.

Revija "Kralji ulice" je odziv na vse bolj vidno in vse bolj razširjeno problematiko brezdomstva pri nas, sočasno pa je revija tudi skupnostni projekt, saj angažira in povezuje brezdomce, strokovnjake - predstavnike organizacij, ki se z brezdomci ukvarjajo, bodoče strokovnjake – študente in pa širšo javnost, mimoidoče, ki jim je revija tudi namenjena.

Namen revije je torej poskus aktivnega vključevanja brezdomcev v javno življenje na nov, izviren način, na drugi strani pa seznanjanje širše javnosti z različnimi vidiki brezdomske problematike iz prve roke. 

Revijo izdaja Združenje za socialno pedagogiko, ki deluje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, prispevki zanjo so zbrani iz vrst brezdomcev, študentov in študentk socialne pedagogike in nekaterih drugih avtorjev, ki se zanimajo za omenjeno problematiko. Urednica revije je Špela Razpotnik, asistentka na Oddelku za socialno pedagogiko na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.

Cena vsakega izvoda revije je 200 SIT. Vsebinsko revija prinaša bogat nabor zgodb, anekdot, pripovedi, refleksij, razmišljanj, slikovnega gradiva, pesmi, strokovnih prispevkov, poročil in drugih gradiv, ki iz različnih zornih kotov osvetljujejo brezdomstvo pri nas. Obseg revije je 32 strani, A4 formata, črno-beli tisk, izide pa v nakladi 800 izvodov.

  

Služba za odnose z javnostmi MOL