torek, 12. 2. 2019

Županje v Mestni hiši

V Mestni hiši smo 12. februarja 2019 gostili prvo srečanje Kluba županj v novem mandatu, ki je bilo namenjeno spoznavanju novoizvoljenih županj in načrtovanju dejavnosti podporne mreže v naslednjem obdobju.

Klub županj
Župan Zoran Janković je županjam predstavil svoje izkušnje z vodenjem občine in se pogovoril o principih in izzivih uspešnega vodenja občin.

Klub županj, ki deluje kot podporna mreža žensk v lokalni politiki, je bil na pobudo Skupnosti občin Slovenije ustanovljen leta 2014. Županje se srečujejo večkrat letno in si izmenjujejo izkušnje.

Na tokratnem srečanju je sodelovala tudi koordinatorica za enake možnosti v Mestni občini Ljubljana dr. Simona Topolinjak, ki je županjam predstavila udejanjanje načela enakosti spolov pri nas. Med drugim je izpostavila Akcijski načrt za enakost spolov v Mestni občini Ljubljana, predstavila projekt Dan z direktoricami ter druge ozaveščevalne aktivnosti, ki potekajo predvsem ob mednarodnih dnevih akcij proti nasilju nad ženskami. Županjam je predstavila tudi knjižico Za enakost spolov v Ljubljani.