četrtek, 3. 3. 2011

Zvok in slika kot se ši(š)ka

V letu 2010 se je v Centru urbane kulture Kino Šiška, ki je svoja vrata odprl avgusta 2009, zvrstilo 243 dogodkov, od tega 105 glasbenih.

Dogodke osnovnega in spremljevalnega programa je obiskalo 61.429 ljudi, povprečna predprodajna cena vstopnice je bila 14 EUR. Na dogodkih je skupaj nastopilo 1250 ustvarjalcev iz celega sveta. Povprečna zasedenost šišenskih prizorišč je bila 67%. Program in arhitekturna prenova sta si zaslužila tudi 3 nagrade.

Uspešen poslovni izid javnega zavoda MOL Centra urbane kulture Kino Šiška je posledica intenzivnejšega delovanja na trgu in racionalne rabe sredstev.

 

Osnovni program: glasba, uprizoritvena umetnost in intermedija

V preteklem letu se je v Kinu Šiška zvrstilo 243 dogodkov. Od tega 132 znotraj osnovnega programa ter 111 znotraj spremljevalnega. V okviru osnovnega programa se je zvrstilo 105 koncertov (79% delež osnovnega programa), med njimi je bilo 17 razprodanih. Po glasbenih žanrih je bilo znotraj glasbenega programa alter pop-rocka/hip-hopa 39 %, heavy rocka/metala/punka 11 %, indie rocka/indie elektronike 8 %, avantgardne elektronike 19 %, jazza in moderne klasike 12 % in glasb sveta 12 %. V okviru osnovnega programa sta glasbi po deležu sledili uprizoritvena umetnost (11 %) in intermedija (10 %).

Od 105 koncertov bi tako po kvaliteti in odzivu publike izpostavili naslednje izvajalce: Lollobrigida, Jan Garbarek, Balkanbeats, Onyx, Nouvelle Vague, Megadeth, Florence and the Machine, Parov Stelar Band, Melodrom, Društvo mrtvih pesnikov, Caribou, Jinx, Tricky, White Lies, Yann Tiersen, Edo Maajka in dogodek ob 60. letnici Igorja Vidmarja, imenovan IBTZ. V letu 2010 si je medijsko prepoznavnost in vse večji interes publike uspela zagotoviti serija glasbenih dogodkov YU GO!, ki je s kontinuiranim kvalitetnim programom predstavila 21 uveljavljajočih se glasbenih skupin iz regije nekdanje Jugoslavije in pomembno vplivala na splošen dvig interesa za aktualno glasbeno produkcijo in medregijsko povezovanje ex-Yu regije. Poleg večjih koncertnih dogodkov je treba posebej izpostaviti tudi serijo glasbenih dogodkov avantgardne narave, ki so omogočili predstavitve nekaterih najbolj referenčnih mednarodnih avantgardnih glasbenih ustvarjalcev (Alva Noto, Blixa Bargeld; Thomas Bloch & Nina Prešiček, Youngblood Brass Band, The Ex, Secret Chiefs 3, Extra Life, Jahcoozi, MoHa, Talibam ...).

V okviru osnovnega programa sta glasbi po deležu sledili uprizoritvena umetnost (11 %) in intermedija (10 %). V okviru uprizoritvenih umetnosti velja še posebej izpostaviti Urbanobelet, Pasje dneve in Kralja Davida Uroša Rojka. V intermedijskem polju izpostavljamo 50-urni performans Dragana Živadinova ter performansa Spektr Marka Peljhana in Luftbalett Vlada Repnika. Od 2009 je Kino Šiška član največjega večletnega evropskega projekta na področju kulture Modul dance.

Spremljevalni program: razstave, literarni večeri, predavanja in film

Od 243 dogodkov preteklega leta jih je bilo 111 v spremljevalnem programu od tega se je zgodilo 40 filmskih projekcij, 18 literarnih večerov oz. predavanj, 16 delavnic, 13 razstav, 13 zaključenih dogodkov in 11 festivalov oz. simpozijev oz. konferenc.

Eno pomembnejših programskih vsebin predstavlja razstavni program. Zelo odmevni so bili projekti Mimikrija (3D fotografija avtorja Matjaža Tančiča), Fotografija na kavču (serija pogovorov na temo sodobne fotografije) in pregledna fotografska razstava 365 ob 1. obletnici Kina Šiška. V okviru spremljevalnega programa izpostavljamo tudi sklop filmskih projekcij LIFFe in literarne večere oz. predavanja (Pesmi dveh: Saša Pavček in Tone Pavček), delavnice (Sezamov kot, Tolkalske delavnice, Illustraruim 2010), festivale, simpozije in konference (Festival Lupa, Festival Tresk, Teorija in praksa). Odmevno novost je predstavljala umetniška rezidenca WallART z Alexandrosom Vasmoulakisom s poslikavama sten Kina Šiška in M Hotela.

67% zasedenost šišenskih prizorišč

Skupno število obiskovalcev v letu 2010 je bilo 61.429. Povprečna zasedenost prizorišč v tem obdobju pa je bila 67%. Povprečna cena vstopnice v letu 2010 je bila v predprodaji 14 EUR oz. na dan dogodka 16 EUR.1250 nastopajočih z celega sveta, skoraj tretjina iz domovineNa 243 prireditvah se je letu 2010 zvrstilo 1250 tako glasbenih, gledaliških, intermedijskih kot predavateljskih imen. Znotraj glasbenega programa je bilo največ nastopajočih iz Slovenije (20 %), po deležu sledijo ZDA (17 %), Hrvaška (11 %), Velika Britanija (9 %), Nemčija (7 %), Srbija (6 %), Kanada (3 %), Avstrija (3 %), Makedonija (3 %), Francija (2 %), Finska (2 %), Italija (1 %), BIH (1 %), Švica (1 %), Švedska (1 %), Norveška (1 %) Rusija (1 %), Nizozemska (1 %) in ostali (Jamajka, Etipija, Bih, Irska, Estonija, Grčija ...) skupaj 11 %.

Produkcija, koprodukcija, zunanja organizacija

Ker Kino Šiška tako obsežnega programa ne bi mogel, zaradi programske pestrosti in odprtosti pa niti ne bi želel izpeljati sam, smo med 132 dogodki znotraj osnovnega programa dogodke v 31 % izpeljali sami, v 56 % v koprodukciji, 13 % dogodkov se je zgodilo v zunanji produkciji. Znotraj spremljevalnega programa pa smo 111 dogodkov v 11 % izpeljali sami, v 72 % v koprodukciji, 5 % dogodkov se je zgodilo v zunanji produkciji, 12 % pa jih je bilo zaključenih.

264 tisoč obiskov domače spletne strani, 15 tisoč članov na Facebooku

Od 1. januarja do 31. decembra 2010 je domači spletni naslov kinosiska.si zabeležil 264 289 obiskov iz 128 913 različnih IP-naslovov. Povprečna dolžina obiska domače spletne strani je bila minuta in 52 sekund. Največ dostopov na domačo spletno stran je bilo iz Slovenije, tej pa sledijo Hrvaška, Italija, ZDA in Velika Britanija. Hkrati s spletno stranjo smo v skladu s sodobnimi smernicami komuniciranja nadaljevali aktivnosti na socialnih omrežjih, kot so Facebook, Myspace, Twitter ... Število članov in oboževalcev na Facebooku (osebni profil, stran za oboževalce in italijanski profil) je preseglo skupno število 15.000.

Študentski in upokojenski popusti

Na prodajno-promocijskem področju smo leta 2010 uvedli popuste pri nakupu kart za vse javne dogodke za nekatere socialne skupine. Dijaki, študentje, upokojenci lahko uveljavljajo 20% popust na eno vstopnico, kupljeno v predprodaji na blagajni Kina Šiška. Senzorno in gibalno ovirane osebe pa imajo prost vstop na vse javne prireditve.

Plac leta in dve arhitekturni nagradi za prenovo

Tudi mediji so Kino Šiška prepoznali po dobrem programskem delovanju. Uredništvi Scene Žurnala24 in Žurnala sta si bili tako konec preteklega leta soglasni pri odločitvi in sta nagrado Plac leta 2010 nemenila Kinu Šiška. O kvalitetni rekonstrukciji iz nekdanjega kina v center urbane kulture pa pričata tudi dve stanovski/arhitekturni nagradi. Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je arhitektkama Neni Garbrovec in Anji Planišček za rekonstrukcijo Kina Šiška podelila nagrado Zlati svinčnik v kategoriji javne stavbe. Prav tako pa sta bili arhitektki za prenovo nominirani tudi za Plečnikovo nagrado.

2010 ne samo programsko, ampak tudi finančno uspešno

Leto 2010 je bilo za Kino Šiška tudi v finančnem smislu uspešno. Proračun za leto 2010 je bil glede na zahtevnost in raznolikost programa zastavljen realno in je bil tudi s strani pretežnega javnega financerja, Mestne občine Ljubljana, konkretno ovrednoten. Pridobili smo občinstvo, tudi iz tujine, in zavidljiva sponzorska in donatorska sredstva.

V letu 2010 smo dosegli 1.695 tisoč EUR prihodkov. Presežek prihodnov nad odhodki znaša 31 tisoč EUR in ga bomo uporabili za nakup opreme, vzdrževanje in program. Ugoden poslovni izid je posledica tako intenzivnejšega delovanja na trgu kot racionalne rabe sredstev.

Če pogledamo ustvarjene prihodke po načelu denarnega toka ugotavljamo, da je delež prihodkov, ki jih je zagotovil ustanovitelj, MOL, 48 % oziroma 799 tisoč EUR. Ostali, tudi lastni prihodki v višini 844 tisoč EUR (52 %) pa so posledica aktivnosti zavoda, od tega: od prodaje vstopnic 294 tisoč EUR (35 %), od najemnin 199 tisoč EUR (24 %), od drugih tržnih aktivnosti in sponzorstev 317 tisoč EUR (37 %) ter iz naslova donacij 34 tisoč EUR (4 %).

Odhodki po načelu denarnega toka v letu 2010 so bili plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki za socialno varnost 228.000 EUR (14 %), programski stroški 750.000 EUR (46 %), splošni materialni stroški 620.000 EUR (38 %) in investicijski odhodki 24.000 EUR (2 %).

Center urbane kulture Kino Šiška