Aktualno

 • USTVARJALNE DELAVNICE ZA OTROKE IN MLADINO

  Županja MOL Danica Simšič je na Nazorjevi ulici obiskala ustvarjalne delavnice, ki so potekale ob dveh mednarodnih konferencah v Ljubljani. Z odtisom dlani je pokazala svoje zavzemanje za odpravo nasilja nad otroki.

 • Ustvarjalni vikend za otroke

  Pionirski dom – Center za kulturo mladih ta konec tedna – od 23. do 25. januarja 2015 - vabi na ustvarjalen, zabaven in tudi malo poučen vikend za otroke.

 • Ustvarjam kjerkoli

  Mestna občina Ljubljana podpira inovativne in ambiciozne projekte, kot je pobuda Ustvarjam kjerkoli, ki spodbuja uvajanje sodobnejših, bolj prilagodljivih delovnih okolij v Sloveniji. MOL pobudo podpira z zagotavljanjem sodobne infrastrukture, ki delodajalcem omogoča bolj prilagodljive oblike dela.

 • Ustvarjamo nove priložnosti za bodoče podjetnike

  Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana je skupaj z zavodom Uspešen Podjetnik ter s podporo in v sodelovanju s številnimi partnerji, tudi Mestno občino Ljubljana, pilotno izvedel Program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom FERFL.

 • Ustvarjanje zgodbe s fotografijo

  V Galeriji Fotografija je na ogled edinstvena fotografska razstava otrok Vrtca Vodmat. Otrok gleda in prepoznava, preden lahko govori (John Berger), zato so otrokom v vrtcu Vodmat ponudili fotografijo kot orodje za opisovanje in razumevanje samih sebe in stvarnosti, ki jih obdaja.

 • Utrip mestu dajemo ljudje, ki v njem živimo

  V okviru Evropskega tedna mobilnosti je sodelovanju s Heinekenom potekala tudi promocijska kampanja spodbujanja kolesarjenja, s katero so kolesarji sooblikovali mesto in zanj prispevali več kot 20.000 km za izboljšavo kolesarske infrastrukture.

 • Uvedba nove linije 19B (Barje – Jezero)

  V ponedeljek, 31.8.2009, je začela obratovati nova linija mestnega potniškega prometa 19B (Barje – Jezero).

 • Uveljavljanje zdravstvene rezervacije

  V zimskem obdobju se poveča število vlog za koriščenje zdravstvenih rezervacij v ljubljanskih javnih vrtcih zaradi zdravstvenih obolenj predšolskih otrok.

 • Uvodna predavanja projekta LIFE ARTEMIS

  Mestna občina Ljubljana sofinancira projekt LIFE ARTEMIS, katerega glavni cilj je prispevati k zmanjšanju negativnih vplivov invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost s povečano osveščenostjo javnosti in vzpostavitvijo učinkovitega sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje za tujerodne vrste v gozdnem prostoru.

 • Uvodni dogodek ob vstopu v zeleno leto

  Uvodni dogodek ob vstopu v zeleno leto »LJUBLJANA. Zelena zate.«, napovedan za 11. januar 2016, je zaradi slabe vremenske napovedi prestavljen na sredo, 13. januarja, ob 17. uri pred Mestno hišo.