Članstvo v mednarodnih organizacijah in mrežah mest

Ljubljana je članica organizacij

Članstvo v mrežah mest