Članstvo v mednarodnih organizacijah in mrežah mest

Položaj Ljubljane v mednarodnem okolju krepimo tudi z aktivnim sodelovanjem v medmestnih mednarodnih organizacijah in mrežah, saj se mesta soočamo s podobnimi izzivi in nam srečanja omogočajo sprotno izmenjavo informacij, iskanje skupnih rešitev in prenos dobrih praks. Mednarodnih dogodkov v okviru delovanja v organizacijah se udeležujemo tako na politični kot strokovni ravni.

Ljubljana je članica organizacij

Članstvo v mrežah mest