Podpisani protokoli in sporazumi med mesti

V preteklega pol stoletja je bilo vzpostavljenih 25 partnerskih sporazumov Ljubljane z drugimi mesti, od katerih je približno tretjina prestolnic. Med leti 2007 in 2017 smo na seznam uvrstili pet novih mest: Skopje (2007), Beograd (2010), Baku (2013), Fujairah (2014) in Ankaro (2015), s katerimi smo zaradi intenzivnosti in konkretnosti izmenjave znanj, izkušenj in idej naše sodelovanje nadgradili s partnerskim sporazumom. 

Poleg tega smo obnovili in s konkretnimi bilateralnimi dogovori dodatno nadgradili dva obstoječa partnerska sporazuma:

  • z Dunajem smo prvotni sporazum o sodelovanju iz leta 1999 v letih 2007, 2012 in 2016 podaljšali ter nadgradili z Operativnimi programi sodelovanja;
  • z Moskvo smo prvotni protokol o prijateljstvu in sodelovanju iz leta 2000 nadgradili s Protokolom o sodelovanju na področju kulture in umetnosti (2008) ter leta 2015 s Programom sodelovanja med Vlado Moskve in Mestno občino Ljubljana v obdobju 2015–2017. V času Dnevov Moskve v Ljubljani (2016) smo podpisali še Memorandum o nameri med Moskovskim živalskim vrtom in Živalskim vrtom Ljubljana.

Ljubljana ima podpisane sporazume in protokole z naslednjimi mesti