Organizacijski enoti v sestavi

Odsek za finance in proračun

Vodja odseka: Mirna Gregorič

Odsek za računovodstvo

Vodja odseka: Marijana Mohorič

  • Referat za obračun plač
    Vodja referata: Nataša Špirić Šećić