sobota, 16. 6. 2018

Človek, čuvaj svoje mesto: onesnaževanje okolja z odvrženimi žvečilnimi gumiji ter cigaretnimi ogorki

V petek, 15. junija 2018, smo na Slovenski cesti, pri Kazini, postavili improvizirano mestno dnevno sobo.

V Ljubljani tudi letos nadaljujemo z aktivnostmi družbeno odgovorne kampanje »Človek, čuvaj svoje mesto.«, v okviru katere tokrat v ospredje postavljamo onesnaževanje okolja z odvrženimi žvečilnimi gumiji ter cigaretnimi ogorki. V petek, 15. junija 2018, smo na Slovenski cesti, pri Kazini, postavili improvizirano mestno dnevno sobo, s katero smo ozaveščali in spodbujali mimoidoče, naj žvečilke in ogorke odvržejo v koše za odpadke, ne pa na tla. Namen akcije je bilo opozoriti na nesprejemljivost tovrstnega onesnaževanja našega okolja in poudariti pomen spoštovanja našega skupnega javnega prostora.

O kampanji Človek

V Mestni občini Ljubljana z družbeno odgovorno kampanjo »Človek, čuvaj svoje mesto.«  že od leta 2015 opozarjamo na nesprejemljivost vandalizma in poudarjamo pomen spoštovanja našega skupnega javnega prostora. Leta 2015  smo se osredotočili na nedovoljeno grafitiranje in uničevanje javnih objektovv letu 2016 in 2017 pa smo v središče akcije postavili ozaveščanje o pobiranju pasjih iztrebkov in o odmetavanju žvečilnih gumijev v koš. 

Skupaj z Javnim zavodom Mladi zmaji, Zavodom Bob in skupino strokovnih sodelavk ČlovekINJE izvajamo mladinsko ulično delo in preventivno terensko delo usmerjeno v skupnost. V letu 2015 je tovrstno delo potekalo v okolici osnovnih šol na območju Viča, Črnuč, Vrhovcev, Savskega naselja in Šiške, v letu 2016 pa so akcije razširili še na Kašelj, Vevče in Zupančičevo jamo. V letu 2017 se je terensko delo izvajalo na petih lokacijah, v Celovških dvorih, v Črnučah, v Savskem naselju, v Kašlju in v Četrtni skupnosti Posavje. Poročila lahko preberete v zeleni pasici te podstrani.

Rešitve za zmanjšanje vandalizma ne gre iskati zgolj v povečanem nadzoru in sankcioniranju, dolgoročna rešitev te problematike je namreč v preventivni, informativni in vzgojni usmeritvi, ki spodbuja socialna ravnanja, zato pristop k izvajanju uličnega dela vključuje vse deležnike: Četrtno skupnost, šole, vrtce in druge javne ustanove na določenem območju, redarsko službo, po potrebi policijo ter lokalne prebivalce širšega območja. Takšen celovit pristop obeta trajne pozitivne učinke na zmanjševanje vandalskih dejanj.

V skladu s pooblastili lahko tako policist kot mestni redar kršitelja, ki riše ali piše po zidovih, oglobi po 13. členu Zakona o javnem redu in miru. Vsekakor pa ob morebitni spremembi zakonodaje podpiramo tudi dvig globe za tovrstni prekršek. Prav tako si prizadevamo, da bi na najbolj ogroženih mestih uvedli videonadzor, seveda pa smo pri tem zelo omejeni z restriktivno zakonodajo vezano na varstvo osebnih podatkov in tovrstnega nadzorovanja javnega prostora.

V sklopu akcije smo leta 2017 testno postavili tudi lističe za zavijanje žvečilnih gumijev.