ponedeljek, 19. 3. 2018

Delo zimske službe in brezplačna sol za posipanje

Na območju Ljubljane so na terenu ekipe zimske službe. Objavljamo poročila o njihovem delu. Meščankam in meščanom nudimo brezplačno sol za posipanje.

Ponedeljek, 19. marec 2018

ob 8. uri

Ekipe zimske službe so ob 3. uri zjutraj začele s posipom cest I. in II. prioritete, ob 4. uri so aktivirali še ročne skupine za posip površin za pešce. Akcija še poteka.

  

Samo v prvi polovici meseca februarja meščani prevzeli 3.990 kilogramov soli

Meščani in meščanke Ljubljane lahko na sedežu KPL d.d. na Tbilisijski 61 brezplačno prevzamejo 15 kg soli za posipanje.  Sol lahko prevzamejo od ponedeljka do sobote med 7. in 17. uro, ob nedeljah pa med 7. in 13. uro.

Ob prevzemu soli se morajo izkazati z osebnim dokumentom, iz katerega je razvidno, da so meščani Mestne občine Ljubljana, ter s seboj prinesti ustrezno posodo za prenos soli.

Očistite sneg na in ob zabojnikih

Zaradi ponovnega sneženja, meščanke in meščane prosimo, da očistijo sneg ob in na zabojnikih za odpadke ter Snagi omogočijo dostop do zabojnikov in njihovo praznjenje. Zahvaljujemo se za razumevanje in sodelovanje.

ocistite sneg na in ob zabojnikih

 

Poročila o delu zimske službe

Torek, 6. marec 2018

ob 10.uri

Ekipe zimske službe so akcijo čiščenja cest zaključile (z izjemo nekaterih cest III. prioritete), akcija čiščenja površin za pešce pa še poteka.

ob 7. uri

Ekipe zimske službe so v ponedeljek, 5. marca 2018, ob 20.30 uri začele z akcijo posipanja cest I. prioritete. Ob 1. uri zjutraj so začeli s pluženjem in posipanjem vseh cest. Ob 3. uri so začeli še s strojnim čiščenjem in posipanjem površin za pešce. Akcije še potekajo.


Petek, 2. marec 2018

ob 8. uri

Ekipe zimske službe so včeraj ob 23. uri v sektorju Vič začele s posipom cest I. in II. prioritete, v vseh ostalih sektorjih so s posipanjem začeli ob 2. uri zjutraj, z delom pa zaključili ob 5. uri. S posipom površin za pešce so začeli ob 3. uri, akcija še poteka. Na cestah na hribovitem območju Ljubljane so ponoči zaradi sneženja in ledenega dežja plužili in posipali ceste.


Četrtek, 1. marec 2018

ob 12. uri

Zaradi sneženja in zelo nizkih temperatur so ekipe zimske službe začele z minimalnim posipom cestišč (Cesta na Orle, Rudnik, Večna pot, Črna vas, Zaloška cesta, Cesta Andreja Bitenca, …).


Petek, 23. februar 2018

Ob 9. uri

Danes ob 4. uri smo zaradi sneženja in nizkih temperatur začeli s posipavanjem vseh cest. Ob 5. uri pa smo aktivirali ročne skupine za posip površin za pešce. Na Viču zaradi večje debeline snega izvajamo strojno čiščenje in pluženje površin za pešce. Akcija je v teku. Na področju hribov od 2. ure izvajamo odstranjevanje snežnih nanosov, a od 4. ure pluženje in posipanje.

Ob 13. uri

Akcija posipanja na površinah za pešce se končuje, izjemoma na Viču, kjer bomo delali do 15. ure. Na sektorju Vič smo izvedli posipanje in tudi pluženje površin ter delno cest III. prioritete. Izvajanje zimske službe v mestu bomo nadaljevali glede na vremenske razmere in napovedi. V višje ležečih predelih, hribih se pojavljajo zameti, kar rešujemo sproti. Akcija še traja. Včeraj in danes je zapadlo 30 cm snega.


Četrtek, 22. februar 2018

Ob 11. uri

Danes ob 4. uri smo zaradi sneženja začeli s posipanjem cest I in II prioritete. Na območju Viča smo ob 10. uri pričeli s posipom in delno pluženjem cest II. in III. prioritete. Na območju hribov smo ob 2. uri začeli s pluženjem in posipanjem.


Ponedeljek, 12. februar 2018

Ob 14. uri

Ekipe zimske službe so z akcijo posipanja cest I. in II. prioritete začele ob 10. uri. Na posameznih odsekih so posipanje ponovili, klance so tudi plužili.
V višje ležečih predelih je zapadlo med 10 in 15 cm snega. Ceste tam plužijo in posipajo.
Zaradi zimskih razmer na cestah prihaja do večjih odstopanj pri voznih redih mestnih avtobusov.


Sreda, 7. februar 2018

ob 13.30 uri

Ekipe zimske službe povečini zaključujejo čiščenje cest in površin za pešce. Ob 22. uri bodo začeli odvažati sneg na območju Celovške ceste ter križišča Drenikova - Verovškova cesta, na območju Centra, na Dunajski cesti in v Šentjakobu pa bodo nadaljevali s čiščenjem površin za pešce. Na ostalih območjih bodo s čiščenjem omenjenih površin nadaljevali ob 7. uri zjutraj. Jutri zvečer bo potekal odvoz snega s Kongresnega trga in z določenih lokacij na območju Vič-Rudnik, kjer odvoz še ni bil opravljen.

ob 11. uri

Ekipe zimske službe so ob 10. uri začele z novo akcijo posipanja in pluženja cest, poteka tudi čiščenje površin za pešce. S pluženjem in posipanjem cest nadaljujejo tudi na višje ležečih predelih Ljubljane, kjer je zapadlo približno 20 cm snega.   

ob 8.30 uri

Včeraj zvečer je začelo rahlo snežiti, zato so ekipe zimske službe ob 23. uri začele s posipom vseh cest v Ljubljani. Na terenu je bilo 43 posipalnih enot. Ob 4. uri zjutraj so na teren poslali vse plužne enote, ob 5. uri pa so aktivirali še ročne skupine za čiščenje peščevih površin. Akcija še poteka. Na višje ležečih predelih Ljubljane so posip cest izvedli včeraj zvečer ob 20. uri. Hkrati so odstranjevali tudi podrto drevje v Podgradu. S pluženjem snega so tudi tam začeli ob 4. uri zjutraj. Do zdaj je na teh predelih zapadlo 15 cm snega.

Nedelja, 4. februar 2018

ob 10.uri

Ekipe zimske službe so od 3. do 7. ure zjutraj izvedle preventivni posip vozišč na cestah 1. in 2. prioritete. Ročne skupine so s čiščenjem površin za pešce začele ob 8. uri, z delom bodo predvidoma končale do 15. ure. Ceste na višje ležečih predelih so posuli. Odstranjujejo tudi porušena drevesa, polomljene veje in otresajo drevje na avtobusnih postajališčih in šolskih poteh. Ob 22. uri bodo začeli še z odvozom snega.


Sobota, 3. februar 2018

Ob 13. uri

Ceste 1. in 2. prioritete so splužene in posute, na cestah 3. prioritete pa se akcija končuje. Čiščenje površin za pešce se bo v vseh sektorjih povečini končalo ob 15. uri, na nekateri območjih pa bodo dela podaljšali. Ekipe bodo urejanje pločnikov nadaljevale jutri zjutraj.  Posipanje oziroma pluženje cest bodo ponovili zvečer ali jutri, odvisno od vremenskih razmer in napovedi. V hribih trenutno močno sneži, zato ceste tam plužijo in posipavajo.

Ob 9. uri

Ekipe zimske službe so končale pluženje in posipanje cest 1. prioritete, na cestah 2. in 3. prioritete pa akcija še poteka. Hkrati poteka tudi čiščenje površin za pešce. V hribih se pojavljajo zameti, ki jih sproti rešujejo.

Ob 7. uri

Ponoči je v Ljubljani zapadlo še približno 10 cm snega. Ekipe zimske službe so akcijo pluženja in posipanja cest, ki še vedno poteka, začele ob 4. uri zjutraj, čiščenje površin za pešce pa se je začelo ob 5. uri. Na višje ležečih predelih na območju Ljubljane je zapadlo približno 70 cm snega, ceste plužijo in posipajo. Beležijo tudi precej primerov snegoloma, ki jih sproti rešujejo.


Petek, 2. februar 2018

Ob 19. uri

Akcija pluženja in posipanja cest je v teku in se bo predvidoma končala ob 21. uri. Čiščenje površin za pešce se bo v vseh sektorjih povečini končalo ob 20. uri. Ekipe zimske službe bodo z akcijami nadaljevale v zgodnjih jutranjih urah.

Ob 17. uri

Ekipe zimske službe bodo ob 18. uri ponovile celotno akcijo pluženja in posipanja cest. Čiščenje površin za pešce je v teku in se bo predvidoma končalo ob 20. uri. Podrto drevo na Cesti 28. maja so že odstranili. 
Na višje ležečih predelih je zapadlo 50 cm snega, ceste plužijo in posipajo.

Ob 15. uri

Akcija  pluženja in posipanja cest ter površin za pešce je v teku. Na terenu so vse razpoložljive enote, zaradi obilnega sneženja  bomo nadaljevali s pluženjem in posipanjem cest oziroma površin za pešce. 

Na Cesti 28. maja je podrto drevo, zadevo rešujemo. 

Na vseh cestah I. in II. prioritete je zagotovljena prevoznost. 

Trenutno situacija ne omogoča, da avtobusi mestnega prometa vozijo po voznem redu, ampak so intervali odvisni od razmer na posamezni liniji. Potnikom se zahvaljujemo potrpežljivost in razumevanje.

Ob 13. uri

Koncesionar je ob začetku sneženja ob 8. uri na teren poslal vse posipne enote31 velikih rotoposipalcev in 11 manjših rotoposipalcev. 

Zaradi močnega sneženja so med 10. in 11. uro aktivirane vse plužne enote, 58 plužnih enot na tovornih vozilih in 52 plužnih enot na traktorjih, ki bodo čez dan in noč še večkrat plužile vse ceste, I., II. in III. kategorije.

Ob 13. uri smo začeli s čiščenjem površin za pešce, tako je skupaj na terenu več kot 500 delavcev. Na višje ležečih predelih smo z akcijo posipanja začeli ob 7. uri in nato z akcijo pluženja ob 8. uri.  Do sedaj je na Jančah zapadlo 30 cm snega. 

Avtobusi mestnega potniškega prometa imajo do 20 minut zamude.