četrtek, 28. 12. 2017

Iz avtobusov LPP boste odslej videli več

Da bo potovanje z mestnimi avtobusi za vas še prijetnejše, smo se odločili, da omejimo zasedenost steklenih površin vozil z oglasi.

Tako smo nedavno sprejeli usmeritev, da se lahko steklene površine avtobusa zasedejo z oglasi do največ 60 % skupne steklene površine.

Obstoječe oglase, ki trenutno še prekrivajo večji delež od navedenega, bomo postopoma odstranjevali oz. prilagajali v skladu z izteki posamičnih pogodbenih razmerij oglaševalcev.

Želje po manj oglasih ste potniki izrazili tudi v anketi o zadovoljstvu z Ljubljanskim potniškim prometom.  Hvala za vaše mnenje!