torek, 17. 10. 2017

Parkomati na Gerbičevi ulici

V ponedeljek, 4. decembra 2017, bodo na območju Gerbičeve ulice V1 (cona 3) začeli delovati parkomati. Stanovalci lahko dovolilnice za parkiranje uredijo na Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet.

Na Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, Trg Mladinskih delovnih brigad 7, dovolilnice izdajajo v času uradnih ur:

  • ponedeljek: od 8. - 12. in od 13. - 15. ure
  • sreda: od 8. - 12. in od 13. - 17. ure
  • petek: od 8. - 12. ure

Stanovalci morajo izkazati:

  • stalno bivališče na območju (osebni dokument)
  • številko stanovanjske enote dodeljeno z strani GURS-a ali upravne enote ali začasno prebivališče na območju (potrdilo o prijavi začasnega prebivališča)
  • lastništvo vozila (mora biti v lasti prosilca, prometno dovoljenje)

Dovolilnica se prosilcu izda neposredno ob predložitvi dokazil. Za območje Gerbičeve ulice V1 se lahko izdajo tri parkirne dovolilnice. Ob izdaji se plača sorazmerni del letne takse (ki na leto sicer znaša za prvo vozilo 60 evrov, za drugo vozilo 120 evrov in za tretje vozilo 180 evrov) ter upravno takso v znesku 4,50 evra.

Plačilo je mogoče s plačilnimi karticami (BA, MC, Visa, Karanta) oziroma s plačilnim nalogom (položnica).

Za dodatne informacije pokličite 01 306 17 15.