četrtek, 15. 3. 2018

Sečnja pri observatoriju na Golovcu

Na območju observatorija na Golovcu se bo v ponedeljek, 19. marca 2018, začela sanitarna sečnja dreves, ki bo potekala predvidoma do konca marca. Sprehajalcem svetujemo, naj se v času del temu območju izognejo.

Za posek je označeno okuženo, z insekti napadeno in zaradi vetra močno poškodovano drevje, ki je zaradi mehanske poškodovanosti, oslabelosti oziroma zaradi zmanjšane stabilnosti lahko tudi nevarno obiskovalcem gozda. Označenih je 25 dreves, od tega 16 iglavcev in 9 listavcev.

Posek je ob upoštevanju vseh izredno poudarjenih funkcij, ki jih ima ta gozd, načrtovan tako v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljubljana za obdobje 2015 – 2024 kot tudi v podrobnih izvedbenih gozdnogojitvenih načrtih.

Obiskovalce Golovca opozarjamo, naj v času del ne parkirajo avtomobilov v bližini observatorija, ter jim svetujemo, naj se zaradi lastne varnosti izognejo delovišču. Če se bodo kljub temu podali na to območje, naj upoštevajo opozorila ter navodila Zavoda za gozdove Slovenije in izvajalcev del. Svetujemo jim tudi, naj ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču, pse pa naj imajo na vrvici.