ponedeljek, 1. 6. 2015

Številni dogodki v mestu

V mestu smo pripravili impro predstavo, ulične intervencije in zabavne promocije.  

MOL je aktivno pristopila k zmanjševanju vandalizma in večanju spoštovanja skupnega javnega prostora na več ravneh: z intenzivnim odstranjevanjem nedovoljenih grafitov, z načrtnim izvajanjem uličnega mladinskega dela na območjih, kjer je vandalizem pogost, s prenovljeno aplikacijo Pobude meščanov, ki bo med drugim služila tudi prijavam vandalizma ter s številnimi dogodki v mestu, s katerimi bomo opozarjali na problematiko.