sreda, 20. 5. 2015

Stop vandalizmu!

Mestna občina Ljubljana začenja z družbeno odgovorno kampanjo proti vandalizmu »Človek, čuvaj svoje mesto, samo eno imaš.«, s katero želi opozoriti na nesprejemljivost vandalizma ter poudariti pomen spoštovanja našega skupnega javnega prostora.

V Ljubljani samo na javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, beležimo povprečno 150 primerov vandalizma letno. To pomeni, da uničenje lastnine ter povzročitev škode zabeležimo skoraj vsak drugi dan. Najpogostejša tarča vandalizma so objekti in njihova oprema, sledi jim oprema javnih prostorov, na tretjem mestu so popisane fasade in grafiti, ki pa so najbolj opazni, vzbujajo občutek neurejenosti javnih površin ter zmanjšujejo občutek varnosti.

Zaradi vandalizma je v zadnjih 4 letih na objektih v lasti MOL nastalo za približno 357 tisoč evrov škode, ki bremeni mestni proračun.

Najpogostejše tarče vandalizma so vrtci in šole, saj je kar ¾ celotnega vandalizma v Ljubljani zabeleženega na stavbah in premoženju šol in vrtcev. Zato bodo aktivnosti proti vandalizmu in preventivni ukrepi v prvi vrsti usmerjeni k mladim.

Aktivnosti Mestne občine Ljubljana proti vandalizmu

V okviru kampanje »Človek, čuvaj svoje mesto, samo eno imaš.«, bo junija potekalo mladinsko ulično delo na 15 različnih lokacijah – predvsem v okolici osnovnih in srednjih šol, v stanovanjskih naseljih ter na javnih površinah, izpostavljenih vandalizmu. Aktivnosti bosta vodila Javni zavod Mladi zmaji in Zavod Bob, ki imata že večletne izkušnje z mladinskim delom in mladinskim uličnim delom v okviru Mreže Mlada ulica. Akcije bodo ponovili ob začetku naslednjega šolskega leta, nato pa bodo postale del rednega programa Mladih zmajev.

Večjo pozornost vandalizmu bodo namenili tudi Mestni redarji, ki bodo okrepili prisotnost na izpostavljenih lokacijah v okolici šol ter na javnih mestih. Kampanji se bodo pridružile tudi Četrtne skupnosti.

Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje bo v okviru javnega razpisa za leto 2016 pozval strokovnjake, zavode in društva k pripravi koncepta in izvedbe delavnic za osnovne in srednje šole na temo vandalizma.

Meščani in meščanke lahko vandalizem prijavijo na spletni strani www.ljubljana.si prek posodobljene spletne aplikacije Pobude meščanov.
Kampanji se pridružujeta tudi javni podjetji Snaga in LPP. Snaga bo izvajala načrt odstranjevanja grafitov, LPP pa bo okrepil osveščanje potnikov glede škode, ki na mestnih avtobusih nastane zaradi vandalizma. V zadnjih 4 letih je imel LPP zaradi vandalizma približno 76 tisoč evrov škode, največ na steklih ter na potniških sedežih; JP Snaga pa ima zaradi vandalizma in kraj zabojnikov vsako leto približno 20 tisoč evrov škode.

Kampanjo »Človek, čuvaj svoje mesto, samo eno imaš« so podprle tudi osebnosti, s katerimi se mladi lahko poistovetijo. To sta pevca Rok Terkaj ter Magnifico, Žiga Födransperg – Fedr iz lokala Lepa žoga in igralec Primož Petkovič – Petko.

Osnovni cilj kampanje »Človek, čuvaj svoje mesto, samo eno imaš.« je zmanjšanje vseh oblik vandalizma na najnižjo možno raven, povečanje občutka varnosti ljudi v mestu, ozaveščanje meščank in meščanov o tem, kakšno škodo vsem nam povzroča vandalizem in kako lahko prispevamo k njegovemu zmanjšanju ter nenazadnje zmanjšanje stroškov, ki jih povzroči vandalizem. Sredstva, ki jih iz mestnega proračuna namenimo poplačilu škode zaradi vandalizma, bi lahko namenili v koristnejše projekte, namenjene dvigu kakovosti življenja naših meščank in meščanov.

Kampanja »Človek, čuvaj svoje mesto, samo eno imaš.« sodi tudi v okvir aktivnosti Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016, saj želimo, da meščani in meščanke živijo v urejenem, čistem in zdravem mestu.

Video si oglejte tukaj.