četrtek, 26. 10. 2017

V Ljubljani zmanjšujemo uporabo premoga

Energetika Ljubljana je objavila javni razpis za dobavo glavne tehnološke opreme za izgradnjo plinsko-parne enote, s katero bodo omogočili, da bodo do leta 2021 zmanjšali uporabo premoga za več kot 70%.

V prvem delu javnega naročila »Dobava in postavitev dveh plinskih turboagregatov in dveh parnih utilizatorjev za plinsko-parno enoto Toplarna Ljubljana – LOT 1« bo Energetika Ljubljana izvedla fazo kvalifikacije za izbor usposobljenih potencialnih izvajalcev , ki bodo izpolnjevali pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije. Cilj je izbrati dobavitelja za glavni sklop tehnološke opreme, ki ga sestavljata dve plinski turbini z utilizatorji in pripadajočo opremo, razreda električne moči cca 2 x 50 megavatov.

Rok za oddajo prijav je 24. 11. 2017, zaključek postopkov v okviru tega razpisa pa je predviden do konca avgusta 2018.

Staro se umika novemu

Plinsko-parna enota (PPE-TOL), katere celotna vrednost je ocenjena na 128 milijonov evrov, bo nadomestila dva najstarejša od sicer treh premogovnih blokov v enoti TE-TOL. Premogovni blok 3, ki je bil leta 2008 predelan z namenom sokurjenja premoga in lesnih sekancev – Energetika Ljubljana je največji uporabnik lesne biomase v energetske namene v Sloveniji - bo ostal v obratovanju ter zagotavljal možnost uporabe različnih primarnih goriv in obnovljivih virov energije v enoti TE-TOL. Uporaba premoga v Ljubljani se bo tako z letom 2021 zmanjšala za dobrih 70 odstotkov.

 

Razpis je objavljen: