četrtek, 15. 3. 2018

Začela se je prenova Šanc

V četrtek, 15. marca 2018, smo začeli s prenovo jugovzhodnega dela obzidja Šanc na Grajskem griču.

Jugovzhodni del obzidja Šanc je ostanek utrdb, ki jih je arhitekt Jože Plečnik s sodelavci med leti 1938 -1939 preuredil v sprehajališče.

Obnova obsega sanacijo obzidja, glavnega stopnišča, stebrov, ograje in lož, predvideno pa je tudi čiščenje in ureditev okolice z ureditvijo odtočnih kanalet, navozom novega peščenega materiala in utrjevanjem površin.
Izvajalec del je VG5 d.o.o. Vrednost projekta znaša približno 360.000 evrov z DDV, rok izvedbe je 150 dni.

Obiskovalcem grajskega griča svetujemo, naj bodo na območju, kjer potekajo dela, previdni ter jih prosimo za razumevanje in potrpljenje.