Izid Javnega razpisa za sofinanciranje programov strokovnega dela lokalnih društev kmetijskih pridelovalcev, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja ter za sofinanciranje organizacije prireditev s strokovnimi vsebinami na podeželju v

Zaključen: 26. 5. 2006 , objava rezultatov: 26. 5. 2006

Datum objave: 26. 5. 2006
Rok za prijavo: 26. 5. 2006
Rezultati razpisa: 26. 5. 2006

Izid Javnega razpisa za sofinanciranje programov strokovnega dela lokalnih društev kmetijskih pridelovalcev, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja ter za sofinanciranje organizacije prireditev s strokovnimi vsebinami na podeželju v letu 2006. 

1. S K L E P o sofinanciranju programov strokovnega dela lokalnih društev kmetijskih pridelovalcev, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja in

2. S K L E P o sofinanciranju organizacije prireditev s strokovnimi vsebinami na podeželju.

Zavrnjenih ali zavrženih programov v postopku dodelitve sredstev ni bilo!

Rezultati razpisa