Javna objava pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendumsko kampanjo za referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

Zaključen: 18. 11. 2015 , odpiranje prijav: 30. 11. 2015

Datum objave: 10. 11. 2015
Rok za prijavo: 18. 11. 2015 po pošti ali do 19.11.2015 do 9. ure po elektronski pošti na naslov: ogdp@ljubljana.si
Odpiranje prijav: 30. 11. 2015 ob 10.00 uri v mali sejni sobi v kleti stavbe, Trg MDB 7

MOL ponuja organizatorjem referendumske kampanje za referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (v nadaljevanju: organizatorji) naslednje vrste plakatnih mest:
- tristrane plakatne stebre (za lepljenje plakatov velikosti 0,7 x 1,0 m),
- samostoječe ali stenske table (za lepljenje plakatov velikosti 5,1 x 2,4 m in 4 x 3 m).

Razpisne datoteke