Javna objava pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo za redne volitve v mestni svet in redne volitve župana

Zaključen: 3. 11. 2022 , odpiranje prijav: 7. 11. 2022

Datum objave: 19. 9. 2022
Pisno po pošti: 3. 11. 2022
Z osebno oddajo vloge pri MOL, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 1000 Ljubljana, Trg MDB 7 do 9. ure: 4. 11. 2022
Po elektronski pošti na naslov: glavna.pisarna@ljubljana.si do 9. ure: 4. 11. 2022
Javno žrebanje bo ob 9. uri: 7. 11. 2022

Mestna občina Ljubljana ponuja organizatorjem volilne kampanje za redne volitve v mestni svet in redne volitve župana naslednje vrste plakatnih mest:
- male samostoječe ali stenske table ter tristrani in okrogli plakatni stebri (za lepljenje plakatov velikosti 0,35 x 0,50 m),
- samostoječe ali stenske table (za lepljenje plakatov velikosti 5,1 x 2,4 m ali 4 x 3 m).

Razpisne datoteke