Javna objava pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest

Zaključen: 23. 11. 2010 , odpiranje prijav: 25. 11. 2010

Datum objave: 17. 11. 2010
Rok za prijavo: 23. 11. 2010
Odpiranje prijav: 25. 11. 2010

za referendumsko kampanjo za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o radioteleviziji Slovenija

 1. Mestna občina Ljubljana ponuja organizatorjem referendumske kampanje za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija ( v nadaljevanju: organizatorji ) naslednje vrste plakatnih mest:
  - plakatne stebre in stenske table ( za lepljenje plakatov velikosti 0,7 x 1,0 m ),
  - stenske in samostoječe table (za lepljenje plakatov velikosti 5,1 x 2,4 m in 4 x 3 m ).
 2. Plakatna mesta bodo enakomerno razporejena po celotnem volilnem območju Mestne občine Ljubljana.
 3. V skladu s 14. členom Odloka o oglaševanju Mestna občina Ljubljana brezplačno zagotovi vsakemu organizatorju referendumske kampanje predstavitev na desetih plakatnih mestih za klasično plakatiranje in desetih plakatnih mestih za velike plakate.
 4. Cena plakatiranja za volilno kampanjo zajema le stroške nameščanja in odstranjevanja plakatov.
 5. Organizatorji morajo poslati vlogo najkasneje do srede 23. 11. 2010 do 10. ure na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 1000 Ljubljana, Trg MDB 7, z oznako » Plakatna mesta za referendumsko kampanjo 2010 « .
 6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, bo organizatorjem razdelila plakatna mesta z javnim žrebanjem.
 7. Javno žrebanje bo v četrtek dne 25. 11. 2010 ob 10. uri v sejni sobi II. nadstropje , Trg MDB 7, Ljubljana.
 8. Plakatiranje na izžrebanih plakatnih mestih se bo lahko začelo od 25. 11. 2010 in traja do 11.12. 2010
   

Razpisne datoteke