Javna objavlja pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo za volitve za predsednika republike

Zaključen: 5. 10. 2017 , odpiranje prijav: 9. 10. 2017

Datum objave: 12. 9. 2017
Rok za prijavo: 5. 10. 2017 po elektronski posti na naslov: ogdp@ljubljana.si, morajo biti poslane najkasneje do 6.10.2017, do 9. ure
Odpiranje prijav: 9. 10. 2017 Javno žrebanje bo ob 10.00 uri v sejni sobi 206, v II. nadstropju stavbe, Trg MDB 7, Ljubljana

Mestna občina Ljubljana ponuja organizatorjem volilne kampanje za volitve za predsednika republike naslednje vrste plakatnih mest:

  • tristrane plakatne stebre (za lepljenje plakatov velikosti 0,7 x 1,0 m),
  • samostoječe ali stenske table (za lepljenje plakatov velikosti 5, 1 x 2,4 m in 4 x 3 m).

Razpisne datoteke