Javna objavlja pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo

Zaključen: 12. 10. 2011 , odpiranje prijav: 27. 10. 2011

Datum objave: 4. 10. 2011
Rok za prijavo: 12. 10. 2011
Odpiranje prijav: 27. 10. 2011

predčasne volitve poslancev v Državni zbor republike Slovenije

 1. Mestna občina Ljubljana ponuja organizatorjem volilne kampanje za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije ( v nadaljevanju: organizatorji ) naslednje vrste plakatnih mest:
  - plakatne stebre in stenske table ( za lepljenje plakatov velikosti 0,7 x 1,0 m ),
  - stenske in samostoječe table (za lepljenje plakatov velikosti 5,1 x 2,4 m in 4 x 3 m ).
   
 2. Plakatna mesta bodo enakomerno razporejena po celotnem volilnem območju Mestne občine Ljubljana.
   
 3. V skladu s 15. členom Odloka o oglaševanju Mestna občina Ljubljana brezplačno zagotovi vsakemu organizatorju volilne kampanje predstavitev na sedmih plakatnih mestih za klasično plakatiranje in sedmih plakatnih mestih za velike plakate.
   
 4. Cena plakatiranja za volilno kampanjo zajema le stroške nameščanja in odstranjevanja plakatov.
   
 5. Organizatorji morajo poslati vloge najkasneje do 12. oktobra 2011 do 12. ure na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg MDB 7, 1000 Ljubljana, z oznako » Plakatna mesta za volilno kampanjo 2011 « .
   
 6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, bo organizatorjem razdelila plakatna mesta z javnim žrebanjem.
   
 7. Javno žrebanje bo v četrtek dne 27. oktober 2011 ob 10. uri v mali sejni sobi v kleti stavbe, Trg MDB 7, Ljubljana.
   
 8. Plakatiranje na izžrebanih plakatnih mestih se bo lahko začelo 26. novembra in bo trajalo do vključno 2. decembra 2011.
   

Župan
Zoran Janković

 

Razpisne datoteke