Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za programe kmetijstva v MOL v letu 2006

Zaključen: 12. 6. 2006 , odpiranje prijav: 12. 6. 2006

Datum objave: 13. 1. 2006
Rok za prijavo: 12. 6. 2006
Odpiranje prijav: 12. 6. 2006

Razpisna dokumentacija financiranje programov kmetijstva v MOL v letu 2006 za namene:

  1. INVESTICIJE V KMETIJSKO PRIDELAVO IN PROIZVODNJO TER DOPOLNILNE DEJAVNOSTI
  2. UKREPI ZA RAZVOJ PODEŽELJA

Vsebina razpisne dokumentacije:

  1. NAVODILO VLAGATELJEM ZA IZDELAVO VLOGE IN RAZPISNI POGOJI
  2. VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV ZA INVESTICIJE V KMETIJSKO PRIDELAVO IN PROIZVODNJO, TER DOPOLNILNE DEJAVNOSTI IN UKREPE ZA RAZVOJ PODEŽELJA V LETU 2006
  3. VZOREC POGODBE O DODELITVI SREDSTEV
  4. MERILA ZA DODELITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA PROGRAME KMETIJSTVA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA V LETU 2006