Javni razpis za izbiro koncesionarja za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest

Zaključen: 6. 10. 2006 , odpiranje prijav: 6. 10. 2006

Datum objave: 20. 9. 2006
Rok za prijavo: 6. 10. 2006
Odpiranje prijav: 6. 10. 2006

Javni razpis objavljen na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (UL RS št. 32/93, 30/98), določilih Zakona o varstvu okolja (UL RS št. 41/04), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah (UL RS št. 101/00), 21. in 22. člena Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest (UL RS št. 20/06).

Obrazci