Javni razpis za oddajo javne površine za postavitev kioska za nekomercialne storitvene dejavnosti

Zaključen: 20. 12. 2018 , odpiranje prijav: 21. 12. 2018

Datum objave: 12. 12. 2018
Rok za prijavo: 20. 12. 2018 in plačilo varščine
Odpiranje prijav: 21. 12. 2018 ob 10:00, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, v mali sejni sobi v kleti stavbe, Trg MDB 7, Ljubljana

LOKACIJA 1, zemljišče s parcelno št. 2731/2, k.o. Ajdovščina, na delu ploščadi Ajdovščina pri Figovcu
- KIOSK (max. dim. 5.0 x 5.00 m - 25 m2)

Razpisne datoteke