Javni razpis za sofinanciranje programov strokovnega dela lokalnih društev kmetijskih pridelovalcev, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja ter za sofinanciranje organizacije prireditev s strokovnimi vsebinami na podeželju v letu 20

Zaključen: 17. 4. 2006 , odpiranje prijav: 17. 4. 2006

Datum objave: 13. 1. 2006
Rok za prijavo: 17. 4. 2006
Odpiranje prijav: 17. 4. 2006

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA NAMENA:

 • SOFINANCIRANJE PROGRAMA STROKOVNEGA DELA LOKALNEGA DRUŠTVA KMETIJSKIH PRIDELOVALCEV, KI POSPEŠUJEJO RAZVOJ KMETIJSKIH DEJAVNOSTI IN PODEŽELJA V LETU 2006
 • SOFINANCIRANJE ORGANIZACIJE PRIREDITVE S STROKOVNIMI VSEBINAMI NA PODEŽELJU V LETU 2006

 

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

 1. NAVODILO VLAGATELJEM ZA IZDELAVO VLOGE IN RAZPISNI POGOJI
 2. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE SREDSTEV namenjenih za sofinanciranje:
  • programa strokovnega dela lokalnega društva kmetijskih pridelovalcev, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja v letu 2006
  • prireditve s strokovnimi vsebinami na podeželju v letu 2006 
 3. VLOGA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMA STROKOVNEGA DELA LOKALNEGA DRUŠTVA KMETIJSKIH PRIDELOVALCEV, KI POSPEŠUJEJO RAZVOJ KMETIJSKIH DEJAVNOSTI IN PODEŽELJA V LETU 2006
 4. VLOGA ZA SOFINANCIRANJE ORGANIZACIJE PRIREDITVE S STROKOVNIMI VSEBINAMI NA PODEŽELJU V LETU 2006
 5. POGODBA O SOFINANCIRANJU PROGRAMA STROKOVNEGA DELA ZA LETO 2006
 6. POGODBA O SOFINANCIRANJU PRIREDITVE