Javni razpis za sofinanciranje projektov in aktivnosti na območju Ljubljanskega barja za leti 2007 in 2008 izvedenih s strani nepridobitnih interesnih skupin in združenj

Zaključen: 7. 9. 2007 , odpiranje prijav: 7. 9. 2007

Datum objave: 19. 7. 2007
Rok za prijavo: 7. 9. 2007
Odpiranje prijav: 7. 9. 2007

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, objavlja javni razpis za sofinanciranje projektov in aktivnosti na območju Ljubljanskega barja za leti 2007 in 2008 izvedenih s strani nepridobitnih interesnih skupin in združenj.
Podlaga za javni razpis je Strategija Vlade RS o sodelovanju z nevladnimi organizacijami, cilji, zapisani v Resoluciji Nacionalnega programa varstva okolja (Ur.l. RS, 2/06, www.npvo.si) in Sporazum o sodelovanju pri ustanovitvi Krajinskega parka Ljubljansko barje (sporazum velja od 6. april 2007 in je dostopen na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/,spletnem portalu projekta ustanavljanja Krajinskega parka Ljubljansko barje www.kplb.mop.gov.si ter na spletnih straneh www.ljubljanskobarje.si in www.barje.net. Ministrstvo želi s sofinanciranjem projektov in aktivnosti na območju Ljubljanskega barja spodbujati delovanje v smislu uveljavljanja načel in doseganja ciljev bodočega Krajinskega parka Ljubljansko barje.
 

Obrazci