Javno naznanilo o javni razgrnitvi sklepa o ugotovitvi javne koristi

Zaključen: 12. 3. 2020

Datum objave: 26. 2. 2020
Rok za prijavo: 12. 3. 2020

Od 26. 2. 2020 do 12. 3. 2020 bo javno razgrnjen sklepa o ugotovitvi javne koristi.

Razpisne datoteke