Mestna občina Ljubljana javno objavlja pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo

Zaključen: 2. 2. 2012

Datum objave: 25. 1. 2012
Rok za prijavo: 2. 2. 2012

predčasne volitve župana Mestne občine ljubljana

Mestna občina Ljubljana, Aleš ČERIN, podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Mestne občine Ljubljana skladno z določilom 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK), Uradni list RS, št. 41/07, 103/07-ZPolS-D, 105/08-Odl. US, 11/11, 28/11-Odl. US in 15. člena Odloka o oglaševanju ( Uradni list RS, št. 10/11)

javno objavlja pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo – predčasne volitve župana mestne občine ljubljana

 1. Mestna občina Ljubljana ponuja organizatorjem volilne kampanje za predčasne volitve župana Mestne občine Ljubljana ( v nadaljevanju: organizatorji ) naslednje vrste plakatnih mest:
  - plakatne stebre in stenske table ( za lepljenje plakatov velikosti 0,7 x 1,0 m ),
  - stenske in samostoječe table (za lepljenje plakatov velikosti 5,1 x 2,4 m in 4 x 3 m ).
   
 2. Plakatna mesta bodo enakomerno razporejena po celotnem volilnem območju Mestne občine Ljubljana.
   
 3. V skladu s 15. členom Odloka o oglaševanju Mestna občina Ljubljana brezplačno zagotovi vsakemu organizatorju volilne kampanje predstavitev na sedmih plakatnih mestih za klasično plakatiranje in sedmih plakatnih mestih za velike plakate.
   
 4. Cena plakatiranja za volilno kampanjo zajema le stroške nameščanja in odstranjevanja plakatov.
   
 5. Organizatorji morajo poslati vloge najkasneje do četrtka, 2. februarja 2012 do 12. ure na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg MDB 7, 1000 Ljubljana, z oznako » Plakatna mesta za volilno kampanjo 2012 « .
   
 6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, bo organizatorjem razdelila plakatna mesta z javnim žrebanjem.
   
 7. Javno žrebanje bo v petek, 24. februarja 2012 ob 10. uri v mali sejni sobi v kleti stavbe, Trg MDB 7, Ljubljana.
   
 8. Plakatiranje na izžrebanih plakatnih mestih se bo lahko začelo 18. marca 2012.
Podžupan
v začasnem opravljanju funkcije župana
Mestne občine Ljubljana
Aleš ČERIN

 

 

Razpisne datoteke