Mestna občina Ljubljana javno objavlja

Zaključen: 28. 3. 2011

Datum objave: 16. 3. 2011
Rok za prijavo: 28. 3. 2011

pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendumsko kampanjo za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o malem delu

 1. Mestna občina Ljubljana ponuja organizatorjem referendumske kampanje za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o malem delu ( v nadaljevanju: organizatorji ) naslednje vrste plakatnih mest:
  - plakatne stebre in stenske table ( za lepljenje plakatov velikosti 0,7 x 1,0 m ),
  - stenske in samostoječe table (za lepljenje plakatov velikosti 5,1 x 2,4 m in 4 x 3 m ).
 2. Plakatna mesta bodo enakomerno razporejena po celotnem volilnem območju Mestne občine Ljubljana.
 3. V skladu s 15. členom Odloka o oglaševanju Mestna občina Ljubljana brezplačno zagotovi vsakemu organizatorju referendumske kampanje predstavitev na sedmih plakatnih mestih za plakatiranje malih plakatov in sedmih plakatnih mestih za plakatiranje velikih plakatov za čas sedmih dni in to zadni teden pred dnevom volitev.
 4. Cena plakatiranja za referendumsko kampanjo zajema le stroške nameščanja in odstranjevanja plakatov.
 5. Organizatorji morajo poslati vlogo do četrtka 24. marca 2011 do 10. ure na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 1000 Ljubljana, Trg MDB 7, z oznako » Plakatna mesta za referendumsko kampanjo 2011 « .
 6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, bo organizatorjem razdelila plakatna mesta z javnim žrebanjem.
 7. Javno žrebanje bo v ponedeljek 28. marca 2011 ob 10. uri v sejni sobi II. nadstropje , Trg MDB 7, Ljubljana.
 8. Plakatiranje na izžrebanih plakatnih mestih se bo lahko začelo 2. aprila 2011.
   

Razpisne datoteke