Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini s parc. št. 468/1 k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID: 1430954)

Zaključen: 15. 2. 2017

Datum objave: 30. 1. 2017
Rok za prijavo: 15. 2. 2017

Razpisne datoteke