MOL javno objavlja pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendumsko kampanjo za izvedbo

Zaključen: 19. 5. 2011 , odpiranje prijav: 24. 5. 2011

Datum objave: 11. 5. 2011
Rok za prijavo: 19. 5. 2011
Odpiranje prijav: 24. 5. 2011

- zakonodajnega referenduma o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno,
- zakonodajnega referenduma o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in
- zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih«

 1. Mestna občina Ljubljana ponuja organizatorjem referendumske kampanje (v nadaljevanju: organizatorji) naslednje vrste plakatnih mest:
  plakatne stebre in stenske table (za lepljenje plakatov velikosti 0,7 x 1,0 m),
  stenske in samostoječe table (za lepljenje plakatov velikosti 5,1 x 2,4 m in 4 x 3 m).
 2. Plakatna mesta bodo enakomerno razporejena po celotnem volilnem območju Mestne občine Ljubljana.
 3. V skladu s 15. členom Odloka o oglaševanju Mestna občina Ljubljana brezplačno zagotovi vsakemu organizatorju referendumske kampanje predstavitev na sedmih plakatnih mestih za plakatiranje malih plakatov in sedmih plakatnih mestih za plakatiranje velikih plakatov za čas sedmih dni in to zadnji teden pred dnevom volitev.
 4. Organizatorji plačajo le stroške nameščanja in odstranjevanja plakatov.
 5. Organizatorji morajo poslati vlogo do četrtka 19. maja 2011 do 10. ure na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 1000 Ljubljana, Trg MDB 7, z oznako »Plakatna mesta za referendumsko kampanjo 2011«.
 6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, bo organizatorjem razdelila plakatna mesta z javnim žrebanjem.
 7. Javno žrebanje bo v torek 24. maja 2011 ob 10. uri v sejni sobi II. nadstropje, Trg MDB 7, Ljubljana.
 8. Plakatiranje na izžrebanih plakatnih mestih se bo lahko začelo 28. maja 2011.

Župan
Zoran Janković
 

Razpisne datoteke