MOL javno objavlja pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest

Zaključen: 21. 9. 2012

Datum objave: 12. 9. 2012
Rok za prijavo: 21. 9. 2012

MOL javno objavlja pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo za volitve predsednka Republike Slovenije.

 1. Mestna občina Ljubljana ponuja organizatorjem volilne kampanje za predsednika Republike Slovenije ( v nadaljevanju: organizatorji ) naslednje vrste plakatnih mest:
  - plakatne stebre in stenske table ( za lepljenje plakatov velikosti 0,7 x 1,0 m ),
  - stenske in samostoječe table (za lepljenje plakatov velikosti 5,1 x 2,4 m in 4 x 3 m ).
   
 2. Plakatna mesta bodo enakomerno razporejena po celotnem volilnem območju Mestne občine Ljubljana.
   
 3. V skladu s 15. členom Odloka o oglaševanju Mestna občina Ljubljana brezplačno zagotovi vsakemu organizatorju volilne kampanje predstavitev na sedmih plakatnih mestih za klasično plakatiranje in sedmih plakatnih mestih za velike plakate.
   
 4. Cena plakatiranja za volilno kampanjo zajema le stroške nameščanja in odstranjevanja plakatov.
   
 5. Organizatorji morajo poslati vloge najkasneje do petka 21. septembra 2012 do 12. ure na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg MDB 7, 1000 Ljubljana, z oznako » Plakatna mesta za volilno kampanjo 2012 « .
   
 6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, bo organizatorjem razdelila plakatna mesta z javnim žrebanjem.
   
 7. Javno žrebanje bo v sredo dne 10. oktobra 2012 ob 10. uri v mali sejni sobi v kleti stavbe, Trg MDB 7, Ljubljana.
   
 8. Plakatiranje na izžrebanih plakatnih mestih se bo lahko začelo v petek 2. novembra.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković
 

Razpisne datoteke