MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičninah s parc. št. 1439 k.o. 1771 – Zadobrova

Zaključen: 16. 2. 2017

Datum objave: 1. 2. 2017
Rok za prijavo: 16. 2. 2017

Razpisne datoteke