MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičninah s parc. št. 624/5 k.o. 1738 – Dravlje (ID 6084134), s parc. št. 625/5 k.o. 1738 – Dravlje (ID 6084130), 729/6 k.o. 1738 – Dravlje (ID 5906263).

Zaključen: 15. 2. 2017

Datum objave: 31. 1. 2017
Rok za prijavo: 15. 2. 2017

Razpisne datoteke