Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 11. 2013

Datum objave: 5. 11. 2013

Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičninah s parc. št. 800/3, 1653/20 in 1756/2 vse k.o. 1738 – Dravlje, s parc. št. 227/14, 1943/1, 223/7, 698/6, 698/2, 698/4, 726/1, 222/3, 222/4, 727/3 in 1900/23, vse k.o. 1739 - Zgornja Šiška, parc. št. 1047/3 in 1389 obe k.o. 1740 – Spodnja Šiška, s parc. št. 3258, 3259, 3274/1, 3261, 3257, 2251, 3255/1, 3256 in 3255/2 vse k.o. 1725 – Ajdovščina in s parc. št. 2232/10, 2232/11, 2232/7, 2232/8, 2232/9, 2232/5, 2232/2, 2220/6 in 2220/8 vse k.o. 2636 – Bežigrad vse do 1/1 in na nepremičnini s parc. št. 2102/0 k.o. 1725 – Ajdovščina do 6406/10000.

Razpisne datoteke