Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 8. 11. 2014

Datum objave: 24. 10. 2014
Rok za prijavo: 8. 11. 2014

Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičninah s parc.:

št. 373/1 k.o. 1770 – Kašelj (ID 1105968), 386/1 k.o. 1770 – Kašelj (ID 2249538), 384/0 k.o. 1770 – Kašelj (ID 2081255), 379/0 k.o. 1770 – Kašelj (ID 5105036), 389/2 k.o. 1770 – Kašelj (ID 4832091), 356/2 1770 – Kašelj (ID 3457202), 366/2 k.o. 1770 – Kašelj (ID 2617633), 374/3 k.o. 1770 – Kašelj (ID 1504639), 375/1 k.o. 1770 – Kašelj (ID 1640613), 2458/4 k.o. 1770 – Kašelj (ID 266360), 89/1 k.o. 1770 – Kašelj (ID 297745), 89/2 1770 – Kašelj (ID 4999454), 87/52 k.o. 1770 – Kašelj (ID 1137508), 351/3 k.o. 1770 – Kašelj (ID 4024468), 351/4 k.o. 1770 – Kašelj (ID 4192269), 341/1 k.o. 1770 – Kašelj (ID 1671919), 341/7 k.o. 1770 – Kašelj (ID 2565504), 343/4 k.o. 1770 – Kašelj (ID 2007567), 344/8 k.o. 1770 – Kašelj (ID 6204169), 2463/1 k.o. 1770 – Kašelj (ID 6311433), 341/10 k.o. 1770 – Kašelj (ID 3351835), 359/3 k.o. 1770 – Kašelj (ID 1776926), 2465/7 k.o. 1770 – Kašelj (ID 6311435).

Razpisne datoteke