Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 15. 3. 2013

Datum objave: 26. 2. 2013
Rok za prijavo: 15. 3. 2013

Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini s parc. št. 2304/5 k.o. 1696 - Rudnik.

Predmet pogodbe bo ustanovitev služnostne pravice izgradnje plinovodnega omrežja v dolžini 248,60 m in širini 1,70 m, služnostna pravica dostopa do plinovodnega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe upravljanja in vzdrževanja plinovodnega omrežja ter služnostna pravica odstranitve morebitnih naravnih ovir pri izgradnji, upravljanju in vzdrževanju plinovodnega omrežja.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
 

Razpisne datoteke