Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 8. 12. 2015

Datum objave: 23. 11. 2015
Rok za prijavo: 8. 12. 2015

Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na večih nepremičninah - ustanovitev stavbne pravice gradnje gospodarske javne infrastrukture, namenjene izvajanju javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem in distribucija toplote, v obsegu kot izhaja iz grafičnega prikaza nepremičnin, za dobo 99 let.

Razpisne datoteke